Chronisch of steeds terugkerende klachten

In het algemeen geldt: Chronische of steeds terugkerende klachten die medisch gezien niet verklaarbaar zijn.

Veel mensen met chronische rug- of nekpijn hebben baat bij behandeling door een osteopaat.

De lijst van klachten waarbij een osteopaat kan helpen is nog veel langer. Ook bij bijvoorbeeld migraine, whiplash, buikpijn, slechte darmwerking kan behandeling door een osteopaat zinvol zijn.

Met name chronische hoofdpijnen en migraine zijn goed te behandelen.

Daarnaast zijn baby's en kinderen erg dankbaar om te behandelen, omdat ze snel op de behandeling reageren.

Tevens is het belangrijk om te weten dat osteopathie uitkomst kan bieden bij huilbaby’s.

Indicaties

Bij volwassenen

 • migraine
 • onverklaarbare buikklachten
 • chronische vermoeidheid
 • chronische rugpijn
 • prikkelbaar darmsyndroom (IBS)
 • persisterende ontstekingen
 • bewegingsbeperkingen
 • etc.

Bij kinderen

 • KISS- syndroom
 • recidiverende (terugkerende) middenoorontsteking (otitis)
 • concentratiestoornis
 • overactieve kinderen
 • motorische achterstand
 • scheefstand hoofd, nek, rug
 • scheve rug (scoliose)
 • problemen bij in- en/of doorslapen (slaapproblemen)
 • hoofd- en buikpijn
 • onrust
 • etc.

Bij baby's

 • veel huilen (huilbaby)
 • overstrekken van hoofdje, nek en rug
 • voorkeurshouding (van het hoofd) (KISS syndroom)
 • reflux (opgeven van melk)
 • spuugbaby's
 • obstipatie
 • zuig-, slikproblematiek
 • slaapstoornis
 • buikkrampjes
 • darmkrampen
 • onrust
 • asymmetrie van het schedeltje
 • etc.